Maike Lehmann ist assoziierte Wissenschaftlerin an der Forschungsstelle Osteuropa der Universität Bremen.

'Moderne osteuropäische Geschichte' an der Universität zu Köln
'Moderne osteuropäische Geschichte' an der Universität zu Köln
'Moderne osteuropäische Geschichte' an der Universität zu Köln
'Moderne osteuropäische Geschichte' an der Universität zu Köln
'Moderne osteuropäische Geschichte' an der Universität zu Köln
'Moderne osteuropäische Geschichte' an der Universität zu Köln